EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ

Díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem představují optimální řešení, pokud jde o nízkou spotřebu energie. Zvýšení povědomí o životním prostředí, ceně energetických zdrojů a znalosti o neobnovitelnosti fosilních paliv, stejně jako potřeba snížit emise škodlivých plynů v atmosféře vedly k větší výstavbě tzv. nízkoenergetických objektů.

Kritériem pro zařazení objektu do nízkoenergetického kategorie je limit jeho spotřeby energie na 48 kWh / m2 / rok. Výstavbou nízkoenergetických domů, se zanedbatelnými dodatečnými investicemi (od 5% do 10% celkových investic) a díky krátké době návratnosti nákladů, se dosahují velké úspory energie. Je třeba poznamenat, že 70% celkové spotřeby energie „jde“ na vytápění objektu. Stavbou takovýchto objektů se zároveň dosahuje mimořádně významného snížení emisí škodlivých plynů (CO2). Tak například jeden nízkoenergetický dům vypustí ročně téměř dvakrát méně škodlivých plynů než budova postavená na základě klasických stavebních předpisů a dům označený štítkem "pasivní" jako "nejextrémnější" příklad nízkoenergetického řešení až pětkrát méně než nízkoenergetické objekty.


Nízkoenergetické objekty jsou na západě koncepcí, na které si moderní stavebnictví v současnosti  absolutně zakládá.


Graf neukazuje málo izolované objekty klasické konstrukce a ty, které spotřebují > 250 KWh / m2 / rok. Nebo > 25 l / m2 / rok.

Nízkoenergetický standard - je samozřejmostí pro naše prefabrikované konstrukce a ve srovnání s konvenční konstrukcí poskytuje úspory energie od 60% do 90%. Pokud se dosáhne standardu spotřeby do 40 kWh / m2, jsou takové nízkoenergetické objekty označovány jako "třílitrové domy", protože spotřebují 3 litry nafty na metr čtvereční a představují ideální příklad nízkoenergetického domu.

NULOVÉ DOMY

Jsou domy, které samy plně zabezpečují své veškeré energetické potřeby. Díky nižší spotřebě energie tento typ konstrukce snižuje znečištění životního prostředí a emise škodlivých plynů, protože se zodpovědně nakládá se spotřebou energií a s odpady.

Kromě vysokých úspor energie se tyto objekty vyznačují unikátní konstrukční technologií z přírodních a ekologických materiálů, které jsou recyklovatelné, což představuje významné výhody oproti klasické výstavbě.

Tepelný odpor R = _m2 K / W pro různé země Evropy

Ekologickými materiály zabezpečujeme odpovídající tepelnou odolnost - R v souladu s klimatickým pásmem.

MONTOVANÁ VÝSTAVBA

Stejně jako klasická začíná základy domu, které jsou vyrobeny z betonu, betonových tvárnic nebo pilot podle projektu. Stěny jsou vyrobeny z nosné dřevěné konstrukce, potažené ohnivzdornými a vodotěsnými sádrovými vláknitými deskami s výplní z minerální vlny, a instalací parotěsné zábrany z vnitřní strany vnějších stěn. Také nosná konstrukce je vyrobena z impregnovaných dřevěných panelů a na vnější straně jsou stěny pokryty polystyrenem a finální dřevěnou fasádou nebo takzvanou ETICS(zateplenou) fasádou. Mezipatrová konstrukce je vyrobena z příhradových nosníků se sádrokartonovým podhledem a nezbytnou izolací, zatímco střešní konstrukce je tvořena z příhradových nosníků s plnoplošným deskovým záklopem, nad kterým je umístěna lepenka a střešní latě s krytinou. Kromě klasických tašek, je možno mít sřechu i z plechu či z šindelů. Ze spodní strany je záklop, na kterém je PVC fólie jako parotěsná zábrana a minerální vlna jako izolace.

Retence tepla je pozoruhodná, protože zde nejsou žádné tepelné mosty a celkové množství potřebné energie lze vyrábět z obnovitelných zdrojů. Další výhodou je rychlost, protože objekt o 100m2 je vyroben za 15 dní. Tyto domy také účinně absorbují hluk přicházející z ulice nebo zevnitř, čímž vytváří velmi příjemnou atmosféru.

Ochrana životního prostředí je primárním cílem nízkoenergetických domů a podporuje povědomí o životním prostředí od původu surovin, jejich výroby, balení, dopravy, výstavby a využití až po potenciál 100% recyklace.

Také během výstavby se na stavbách nevytváří žádný odpad, protože prvky postavené podle našich projektů a náčrtů jsou přiváženy z továrny připraveny a vytvořeny na milimetr přesně. Spotřeba energie je ve srovnání s klasickou konstrukcí minimální. Dům může být snadno přeměněn na soběstačný, s velmi nízkými náklady v závislosti na energetických potřebách. Z přírodních, obnovitelných zdrojů energie tak můžeme uspokojit naše potřeby, při současné ochraně životního prostředí.


Nízkoenergetická výstavba


 • Kompaktní (objemem) stavba

 • Dobrá tepelná izolace celého pláště budovy, odizolování vnitřních vytápěných prostor od nevytápěných místností

 • Vyhnutí se tepelným mostům

 • Okna musí mít minimálně dvojité izolační sklo, dobré tepelné vlastnosti, dobré utěsnění, k <1,50 W / m2K

 • využití obnovitelných zdrojů energie, jak pasivně, tak i aktivně, na výrobu teplé vody a elektřiny (fotovoltaické články atd.)

 • Vhodné domácí technologie (solární příprava pro získávání teplé vody, řízené větrání s rekuperací tepla, tepelná čerpadla atd.)

 • Vnější dveře s tepelně izolační výplní

 • Optimální orientace vnitřního prostoru


 • Umístění technických a neobytných prostor na sever

 • Jižní strana prosklená a otevřená, severní uzavřená

 • Analýza a uspořádání otvorů pro prostup světla

 • Dodatečná ochrana před sluncem v letních měsících

 • Možnost dvoustranného či přirozeného větrání přes okna

 • Zajištění nuceného větrání

 • Možnost předehřátí vzduchu před vstupem do prostoru

 • Volba nízkoteplotních topných systémů,  kombinovaných s obnovitelnými zdroji energie

 • Kontrola kvality konstrukce pomocí systému Thermal

Nový domov Steco

Pokud potřebujete spolehlivého partnera pro stavbu objektu podle Vašeho přání