PROTIPOŽARNí REŠENí

Všechny materiály, které používáme v našich domech, jsou klasifikovány jako „nehořlavé“ nebo „nesnadno hořlavé“, zatímco dřevo, jakožto základní stavební prvek je dodatečně obloženo ohnivzdornými sádrokartonovými či Fermacell deskami.

Když mluvíme o klasických stavebních materiálech a jejicjh vlastnostech v případě požáru, tak faktem je, že betonové prvky jsou praskají a kov ztrácí stabilitu díky ohýbání a kroucení ... Toto dává dřevu, v požární ochraně, velikou přednost před ostatními stavebními materiály.

Dřevo při hoření vytváří ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání kyslíku a brání tak šíření plamenů. Oheň, který zachvátil povrchovou vrstvu dřeva, vytváří zuhelnatělou vrstvu, která má extrémně nízký teplotní koeficient vodivosti a vytváří tak přirozenou ochranu před dalším rozšířením požáru.

Je velmi důležité zdůraznit, že dřevo neztrácí své mechanicko-elastické vlastnosti, pokud jde o případný požár. V důsledku toho při požáru v objektu, jehož hlavní nosná konstrukce je dřevěná, je vstup hasičů prakticky bezpečný, protože delší dobu nedochází k selhání nosnosti této dřevěné konstrukce a jejímu zhroucení.

V naší výstavbě provádíme veškerou potřebnou ochranu dřeva - insekticidní a fungicidní, spolu s požární ochranu F30 - F60 a F90 a předepsaný průřez sloupů a nosníků pro nosnou konstrukci.

U technických a podobných objektu a místností, které jsou více vystaveny nebezpečí požáru (kotelna apod.), jsou instalovány speciální žáruvzdorné sádrokartonové panely, které poskytují ochranu 180 minut.

Lamelové dřevěné konstrukce jsou prakticky samozhášivé, pokud není na blízku zdroj plamene, který by urychlil jejich spalování, a mohou být i předepnuty ocelovými táhly pro zvýšení nosnosti budov.

Pokud tedy v domě už dojde k pořáru, nikdy hoří zdi a stropy, nýbrž nábytek, záclony, koberce atd. Oheň je vždy důsledkem lidské nedbalosti a nepozornosti, ne špatných rozpočtů či právních norem.

Nový domov Steco

Pokud potřebujete spolehlivého partnera pro stavbu objektu podle Vašeho přání