STECO FAST – ( BUDOUCÍ A CHYTRÉ TECHNOLOGIE)

VÝZKUM A VÝVOJ ZPŮSOBU BYDLENÍ PRO LEPŠÍ ŽIVOT!


Montované stavby jsou vyrobeny z prefabrikovaných panelů, jejichž základní konstrukcí je dřevo.  Materiály používané při výrobě panelů a dalších prvků jsou kromě dřevěné konstrukce tyto: izolační materiály (minerální vlna, polystyrén, styrodur ..), deskové materiály (OSB, QSB, fermacell, sádrokarton ...) pojící činidla. Montované domy jsou stavby, které nejsou postaveny na stavbě, ale díly jsou vyráběny v továrně ve formě panelů nebo modulů a poté jsou přepravovány na staveniště.

 

Vzhledem k tomu, že domy jsou postaveny z dílů, je snadné pro majitele přidávat další místnosti nebo solární panely na střechy. Mnohé z těchto domů lze snadno přizpůsobit specifičnosti staveniště, což činí tuto formu stavby mnohem flexibilnější a modernější než dříve.

Návrh montovaného domu je dnes výzvou pro každého architekta. Design se stává více a více vynalézavým použitím různých geometrických tvarů a ekologických materiálů. Tímto způsobem tyto domy navazují na současnou architekturu a udržitelný způsob výstavby a bydlení.

Velkou výhodou je také to, že po stavbě nezůstává mnoho stavebního odpadu.  Všude na světě neustále roste trh s prefabrikovanými materiály a domy. Koupě montovaného domu mají oproti klasické výstavbě mnoho výhod: Katalogová forma prodeje (s možnými klientskými změnami) - dává kupujícímu možnost jasně vidět, jakou úroveň stavby obdrží za vypočtenou částku, co je vše v jaké ceně (střešní krytina, dveře a okna, podlahy, keramika, sanita ...) a jaký je to druh výrobku (možný doplatek ve vztahu k vypočtené ceně, pokud kupující chce lepší a dražší výrobek či materiál). Rozumná flexibilita - jasné výchozí body (projekt, materiály, úroveň výstavby) usnadňují případné opravy projektů a podrobnosti týkající se detailů a důsledky nákladů jsou jasně definovány. Rychlost a jednoduchost výstavby - výstavba je 3 až 4krát rychlejší než tradiční způsob, rychlejší je  i návratnost investice a uloženého kapitálu. Vynikající kvalita - dosažená mimo staveniště ve výrobních závodech se pečlivější kontrolou kvality i v přípravné fázi navrhování podobných modelů. Ekologicky správně provedená - efektivní tovární výroba produkuje méně odpadu ve výrobě a čistší instalace na místě stavby poškozuje méně přírodní prostředí staveniště. Bezpečnější konstrukce - bylo prokázáno, že modulární konstrukce je bezpečnější než tradiční zdění.

Požadavky na nižší počet pracovníků - stavební týmy a závěrečné práce při kompletaci montážních domů zahrnují menší počet pracovníků na staveništi. Snížené náklady na projektantské honoráře - standardizované detaily modulárních zařízení zjednodušují a snižují potřebu účasti specializovaných oborů. Cena - s ohledem na všechny výše uvedené parametry, jsou prefabrikovaná konstrukce mnohem výhodnější než klasická zděná výstavba. Montované domy jsou nejlepším řešením pro každého - z hlediska ceny, kvality, tepelné izolace, jasně definovaných detailů smlouvy, termínů výstavby, dokončení stavebních prací ... Montované domy mají navíc mnohem větší potenciál. Nemusí být striktně vázány nabídkou architektury, materiálů, systémů, vybavení ...

Mohou mít výjimečné rysy energetické účinnosti a ekologického zdůvodnění, a to je jejich největší příslib pro budoucnost. Montáž panelů se provádí na plně automatických stolech. Systém těchto stolů pracuje na principu dvou navazujících procesů. První část zahrnuje skládání rámu - konstrukce a zavírání jedné strany konstrukčním obložením. Druhá část práce spočívá v přendání montované konstrukce na opačnou stranu stolu (hydraulickými zvedáky), kde je panel vyplněn tepelně izolační vlnou a poté je druhá strana uzavřena znovu konstrukčním obložením. V tomto procesu se také provádí instalace parozábran(fólií) a kabelových chrániček, kterými se později protahují kabely pro elektrické instalace.

Takto připravené díly domu jsou pak jeřábem přepraveny do části výroby, kde je aplikováno fasádní souvrství. Dřevěný rám spolu s konstrukčním nátěrem zajišťuje statickou stabilitu a odolnost budoucího objektu. Tepelně izolační vrstva vlny poskytuje pozitivní tepelné vlastnosti objektu. Interiérové části panelů jsou po smontování upraveny vnitřní omítkou a dokončeny finálním nátěrem podle barevného přání zákazníka. Příprava na staveništi předpokládá výstavbu jednoduchých a nenákladných základů, protože stavba montovaných domů je velmi jednoduchá a není třeba masivních základů. Vykládkou prefabrikovaných dílců je současně zahájena i montáž, protože prvky jsou přímo z nákladního vozu umisťovány na svá místa na základech, které jsou určeny montážním schématem. Montované domy jsou vyráběny v uzavřených halách, kde je možné některé procesy automatizovat a především: povětrnostní problémy neovlivňují rychlost a kvalitu výstavby, tak je možné dodržet záruku jak kvality tak i termínů.

Standardizovaná výroba - probíhá ve vnitřních halách, a tím je kontrolována spotřeba materiálů a energie, úspory jsou velké. Dřevo, které je hlavním stavebním materiálem již mnoho let, se v posledních desetiletích stále více využívá při stavbě moderních budov. Nízká objemová hmotnost dřeva vzhledem k oceli a betonu není zanedbatelná, stejně jako relativně vysoká pevnost rovnoběžně s vlákny a snadná zpracovatelnost. Nízká citlivost materiálu na teplotní změny, možnosti montáže a rozmístění konstrukce staví dřevo jako materiál pro stavbu na stejnou úroveň s ostatními stavebními materiály. Masivní dřevo je odolný materiál, například hoří pomaleji a má vyšší požární odolnost než betonové sloupy nebo ocelové nosníky. Dřevo patří k levným materiálům a v procesu zpracování a výroby vyžaduje mnohem menší spotřebu energie než ostatní stavební materiály. Konstrukční obkladové materiály jsou OSB desky, Fermacell desky, Sádrokartonové desky ...

Tyto prvky zajišťují statickou stabilitu, ale také významně ovlivňují stavební fyziku (tepelné vlastnosti hotového objektu). Izolační materiály používané v prefabrikovaných konstrukcích jsou: kámen a skelná vata, různé druhy polystyrenu, tvrdého polystyrenu ... Nejmodernější metody výroby těchto materiálů poskytují nejlepší výsledky z hlediska tepelně technických vlastností montovaných budov. Spoje potřebné během výroby a montáže poskytují vysokou úroveň stability a bezpečnosti panelů i konstrukce jako celku. Při spojování všech prvků se používají spojovací materiály nejvyšší kvality s vysokou nosností a pevností.


Nový domov Steco

Pokud potřebujete spolehlivého partnera pro stavbu objektu podle Vašeho přání